Сторінка здоров’я

Здоров’я та фізичний розвиток

Фізичний розвиток дошкільнят – організований процес, спрямований на їхній фізичний розвиток, рухову, фізичну підготовку до творчої життєдіяльності, набуття знань, умінь та навичок з фізичної культури.

Наш дошкільний навчальний заклад має можливості для зміцнення здоров’я, покращення фізичного розвитку дітей, їхньої рухової активності. Саме тому, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Національної доктрини розвитку освіти», Базовому компоненту дошкільної освіти фізичний розвиток дошкільнят, робота в ДНЗ спрямована насамперед на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя.

Уся освітня діяльність  з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій. Фізичний розвиток в ДНЗ реалізовується шляхом проведення обов’язкових занять відповідно до організованого розподілу освітнього процесу та життєдіяльності дітей, виконання фізкультурно-оздоровчих заходів. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє їх біологічну потребу в руховій активності, звички до здорового способу життя.

Зміцнити здоров’я дитини в дитинстві,

не допустити, щоб дитина ступила в юність кволою і млявою

– це означає дати їй всю повноту життєвих радощів.

В. Сухомлинський

Основні завдання з фізичного розвитку:

1.Охорона та зміцнення здоров’я дітей.
2.Формування у дітей потреби дбати про своє здоров’я та вести здоровий спосіб життя.
3.Формування у дітей стійких рухових умінь, навичок та рухових якостей.
4.Виховання бажання виконувати рухові дії правильно та гарно, отримувати  від цього задоволення.
5.Формування позитивних моральних та вольових рис характеру.

Основні форми роботи вихователя з фізичного розвитку:

 • гімнастика пробудження;
 • ранкова гімнастика;
 • заняття;
 • спортивні розваги;
 • пішохідні переходи;
 • рухливі ігри;
 • прогулянки;
 • рухливі народні ігри;
 • дихальна гімнастика;
 • загартування;
 • Дні здоров’я;
 • валеологічні хвилинки;
 • фізкультхвилинки;
 • ігри та вправи рухливого характеру.

Форми фізичного розвитку  дітей дошкільного віку досить різноманітні. Це заняття фізичними вправами, рухливі ігри, ранкова гімнастика, спортивні розваги, прогулянки. Крім того, і на музичних заняттях широко застосовуються фізичні вправи, танці, елементи танців, які також сприяють вирішенню завдань фізичного виховання. У дитячому садку для всіх форм фізичного розвитку відведене певне місце в режимі дня. Вони пов’язані між собою, доповнюють один одного і проводяться в обов’язковому порядку.

Організована освітня діяльність  дітей передбачає їх різноманітну діяльність протягом усього дня. При цьому вихователі враховують інтереси, потреби, вік, стан здоров′я дитини, пори року.

Особливу увагу в режимі дня ми приділяємо проведенню гартування,що сприяє зміцненню здоров′я.

Для цього забезпечується організація теплового і повітряного режимів в приміщеннях;

Вихователі стежать за раціональністю одягу дітей;

За дотриманням режиму прогулянок в усі пори року і проведенням фізичних вправ на свіжому повітрі;

За виконанням гігієнічних процедур (вмивання та обливання рук до ліктя прохолодною водою);

За правильною організацією денного сну, проведенню гімнастики після сну.

На заняттях діти виконують:

 • загально-розвивальні вправи (біг, стрибки та  інше) з поступовим збільшенням навантаження;
 • вправи корегуючого спрямування (для профілактики порушення постави та плоскостопості);
 • вправи для формування певних фізичних якостей та навиків, для впливу на різні м’язові групи з поступовим розподілом навантажень;
 • рухливі ігри.

В теплу пору року заняття з фізкультури проводяться на свіжому повітрі — на спортивному майданчику, а в холодну пору року — в  залі.

Велике значення має рухова активність в ранковий час. Для її забезпечення в нашому садочку щоденно проводиться ранкова гімнастика. За допомогою загально-розвиваючих вправ дітки активізуються та налаштовуються на подальшу роботу. Дуже важливо, щоб виконання вправ ранкової гімнастики увійшло в звичку, тому ми радимо батькам, на власному прикладі, показувати дітям необхідність її виконання.

У дошкільному віці дуже важливо розвинути у дітей інтерес до фізичної культури та спорту, адже це одна з передумов міцного здоров’я.Фізкультурні заняття є пріоритетними у процесі систематичного, послідовного формування, закріплення і вдосконалення основних рухових умінь та навичок у дітей, розвитку їхніх фізичних якостей. Проводяться вони у всіх вікових групах, переважно в першу половину дня. На кожному віковому етапі фізкультурні заняття мають різну спрямованість. Маленьким дітям вони приносять задоволення, вчать їх орієнтуватися в просторі, правильно працювати з обладнанням. У середньому віці – розвивають фізичні якості, перш за все, витривалість і силу. У старших групах заняття розвивають рухові здібності і самостійність.

Для цього ми проводимо різноманітні варіанти занять з використанням загальнорозвиваючих вправ, різного спортивного інвентарю, рухливих ігор різної інтенсивності, змагань-естафет. Крім того, у кожній групі створюється розвивальне середовище для самостійних і спільних ігор дітей, насичений різноманітними атрибутами фізкультурний куточок.