Пріоритетні завдання

ПРІОРИТЕТНІ ЗМІСТОВІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ КЗ «ДНЗ №51 ВМР» НА 2023-2024 н.р.

 

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Враховуючи підсумки освітньої роботи за 2022/2023 навчальний рік, анкетування педагогів, відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний  колектив закладу дошкільної освіти у 2023/2024  навчальному році буде працювати над головними завданнями, визначеними на рівні держави:

 • подальше вивчення та забезпечення основних умов реалізації Державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти;
 • створення безпечного середовища для організації освітнього процесу;
 • створення належних умов для інтеграції дитини з ООП в освітнє середовище, здійснення моніторингу досягнень розвитку дитини згідно з ІПР;
 • реалізація принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації та інтегративності освітньої роботи;
 • оновлення освітнього процесу.

Наукова-методична проблема закладу на  2023/2024 навчальний рік:

– подальше забезпечення доступності та якості освітніх послуг відповідно до оновленого Державного стандарту дошкільної освіти, підвищення якості професійної діяльності педагогічних кадрів та забезпечення безпечного освітнього середовища з урахуванням основних напрямів ВСЗЯО.

Виходячи з цього пріоритетними завданнями на наступний рік вважати:

1.Оптимізувати роботу щодо формування у дітей дошкільного віку навичок комунікативно – мовленнєвої компетенції за допомогою інтерактивних методів взаємодії.

 1. Створення безпечного освітнього середовища вільного від насильства та булінгу.
 2. Формування у дошкільнят соціально-громадянської компетентності за допомогою соціо-ігрових ситуацій громадянсько-патріотичного змісту в проєктній діяльності.

4 . Формувати в здобувачів дошкільної освіти  гнучкі навички, необхідні в ХХІ столітті в форматі «4К»  в різних видах діяльності через використання інноваційних технологій.

Основними компонентами надання дітям якісних освітніх послуг мають стати:

 • забезпечення психологічної та фізичної безпеки всіх учасників освітнього процесу;
 • забезпечення та дотримання  умов оновленого державного освітнього стандарту;
 • використання різноманітних засобів освітнього впливу на дитячу особистість;
 • забезпечення інтеграції змісту освітнього матеріалу і зацікавленості дітей пізнанням навколишньої дійсності.

Запорукою успішної реалізації ключових завдань організації та змістового наповнення освітнього процесу у закладі має стати : високий рівень внутрішньої самоорганізації педагогічного колективу, творчий та інтелектуальний потенціали педагогічних кадрів, орієнтація на дітей – як центр освітнього процесу.