Пріоритетні завдання

ПРІОРИТЕТНІ ЗМІСТОВІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ КЗ «ДНЗ №51 ВМР» НА 2022-2023 н.р.

Проаналізувавши стан освітньої роботи за 2021-2022 н.р., з метою підвищення якості освітнього процесу педагогічний колектив КЗ «ДНЗ №51 ВМР» у 2022-2023 н.р. ставить перед собою такі завдання:

1.Консолідувати зусилля педагогів та батьків для зміцнення національної ідентичності дітей як основи, яка виховує справжній патріотизм; сприяє формуванню у дітей  позитивного образу своєї країни, утверджує активні позиції громадянина своєї країни, виховує ціннісне ставлення до своєї родини як частини свого народу, його історії, традицій, культури.

2.Продовжити вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти як нового інтеграційного підходу до формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом; виховання культури інженерного мислення.

3.Спрямувати роботу по створенню і підтримці сучасного освітнього      простору, осередків діяльності для гармонійного розвитку особистості дошкільника, як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

4.Вдосконалити діяльність колективу на вивчення особливостей інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку, актуалізацію завдань щодо застосування основних чинників успішної активізації мисленнєвої діяльності.