Пріоритетні завдання

ПРІОРИТЕТНІ ЗМІСТОВІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ КЗ «ДНЗ №51 ВМР» НА 2021-2022 н.р.

 

Проаналізувавши стан освітньої роботи за 2020-2021 н.р., з метою підвищення якості навчання та виховання дітей педагогічний колектив КЗ «ДНЗ №51 ВМР» у 2021-2022 н.р. ставить перед собою такі завдання:

  1. Розпочати роботу по формуванню нових моделей поведінки у дітей дошільного віку, що відповідають вимогам сталого розвитку.
  2. Продовжити вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти, як нового інтеграційного підходу до формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом; виховання культури інженерного мислення.

3.Модернізація сучасного освітнього простору з метою формування базових компетенцій дошкільника та реалізації індивідуальних інтелектуальних потреб здобувачів дошкільної            освіти, як гаранту готовності до Нової української школи.

  1. Підвищувати фахову майстерність педагогів засобами інноваційних освітніх та здоров`язбережувальних технологій, актуалізацію завдань щодо застосування основних чинників успішної активізації мисленнєвої діяльності.Організувати ефективну співпраці з працівниками для підтримки психологічного комфорту в ЗДО та забезпечення емоційного добробуту здобувачів дошкільної освіти.