Самоосвіта педагога


Цілі і завдання самоосвіти вихователя
В першу чергу слід чітко усвідомити діяльтність вихователя. Це здатність педагога самостійно отримувати нові професійні знання та навички. Яка мета такої роботи? Це удосконалення освітнього процесу за рахунок підвищення рівня теоретичного і практичного майстерності педагога.
Самоосвіта вихователя в ДНЗ передбачає вирішення наступних педагогічних завдань:
·         оцінка вікових особливостей дітей, визначення проблемних моментів у роботі з малюками;
·         ознайомлення з методичними новинками;
·         застосування сучасних педагогічних віянь на практиці, організація навчального і виховного процесу з урахуванням сучасних вимог і використанням інноваційних технологій;
·         вдосконалення і підвищення рівня професійної майстерності.

Як вибрати тему для самоосвіти вихователя ранньої групи?

З чого почати самоосвіту вихователя ?  Рекомендується почати саморозвиток педагога з оцінки можливостей дітей тієї вікової категорії,з якими вони працюють на даний час; їх психологічних і фізіологічних особливостей. Важливо також відзначити актуальні проблеми в роботі з цією групою вихованців, визначити перспективи подальшої роботи. Тільки після цього можна виділити кілька тем, які вимагають професійного дослідження і діагностування.

Самоосвіта вихователя в ДНЗ , теми робіт

Як уже було відзначено вище, тематика педагогічної діяльності визначається в кожному конкретному випадку з урахуванням індивідуальних особливостей дитячого колективу та самого вихователя (його пріоритетів, поглядів і методів роботи, а також актуальність проблеми в конкретному ДНЗ). Ми пропонуємо лише приблизні теми, які можна використовувати для планування діяльності з саморозвитку педагога:

 1. Використання інтерактивних методів навчання і виховання
 2. Сучасні методики раннього розвитку: форми, види, ефективність.

     Вибрати тему для самоосвіти можна в рамках річного плану дошкільного закладу, рекомендується також проконсультуватися з методистом навчального закладу. Важливо, щоб питання було актуальним, відповідало загальній спрямованості діяльності дитячого закладу.

Форми роботи

Самоосвіта вихователя в ДНЗ  передбачає роботу безпосередньо самостійну: з батьками, дітьми та колегами. Важливо продумати передбачувані форми роботи. Так, самостійна робота педагога складається з:

 • аналізу методичної літератури;
 • обміну педагогічним досвідом;
 • впровадження отриманих теоретичних знань на практиці;
 • оцінки результатів діяльності;
 • оформлення підсумків.

У роботі з батьками можна використовувати такі форми роботи, як консультації, круглі столи, педагогічні тренінги та інші.

Відрізняється різноманітністю і робота з дітьми. Проводити діяльність за обраною вихователем темою можна безпосередньо під час освітнього процесу, а також при організації дозвілля дітей. Важливо враховувати вік вихованців, плануючи самоосвіту вихователя .

Для того щоб ефективно організувати самоосвіту вихователя  , слід упорядкувати і продумати послідовність роботи:

 1. Вибрати тему.
 2. Поставити цілі і завдання.
 3. Визначити форми роботи.
 4. Оформити план роботи.
 5. Вивчити теоретичний матеріал з обраної теми.
 6. Проаналізувати педагогічний досвід.
 7. Розробити практичну діяльність.
 8. Застосувати знання на практиці.
 9. Презентувати отримані результати.

  Оформлення плану самоосвіти вихователя

  Як же правильно оформити самостійну діяльність педагога? Пропонуємо як приклад наступний план:

  1. Титульна сторінка. На першій сторінці вказується заголовок: «Самоосвіта вихователя в ДНЗ (№,,,група)», ім’я педагога, освіту, досвід роботи, стаж, категорія і інше.
  2. Вказується тема, поставлені цілі і завдання роботи.
  3. Визначаються форми роботи з батьками, дітьми, педагогами.
  4. Оформляється перелік літератури.
  5. Описується конкретна практична діяльність педагога з обраної теми із зазначенням дат.
  6. Вкладаються напрацьовані матеріали: вироби дітей, результати досліджень, власні методичні розробки та інше.
  7. Вказуються форми презентації результатів.

  План самоосвіти вихователя ДНЗ  передбачає проведення пізнавальних заходів, а також залучення в роботу батьків і інших членів сім’ї дитини.

  Оформлення результатів роботи

  Завершується підбиттям підсумків робота на тему “Самоосвіта вихователя в ДНЗ

  1. 1. Група раннього віку може лише виконувати поставлені конкретні завдання під керівництвом вихователя.

  У той час як  молодша і старша групи вже можуть продемонструвати власні вироби і самостійну роботу, допомагаючи вихователю зібрати необхідний практичний матеріал.

   Як же оформити результати роботи по саморозвитку педагога? Можна застосувати такі форми:

  • тематичний семінар;
  • круглий стіл;
  • педагогічний майстер-клас;
  • відкрите заняття;
  • творчий марафон;
  • розважально-пізнавальна діяльність та інші.

  На жаль, не завжди педагоги усвідомлюють, для чого необхідно складати план самоосвіти вихователя ДНЗ в групі раннього віку. Адже діти цієї вікової категорії зовсім ще малюки, хіба можна з ними організовано щось робити, експериментувати, використовувати педагогічні інновації, досліджувати? Насправді не тільки можна, а й треба! Так як ці діти – наше сучасне покоління. Застарілі, звичні досвідченому вихователю методики освіти просто будуть гальмувати розвиток цих малюків.

  Творчого Вам натхнення, шановні педагоги!