Річний звіт про діяльність закладу

 

Звіт завідувача КЗ “ДНЗ № 51 ВМР”  за 2020-2021 н.р.

 

Шановні батьки наших любих діток, дорогі мої працівники!


Дозвольте нагадати Вам, що на виконання постанови головного державного санітарного лікаря України № 8 від 25.08.2021 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби COVID-19» в закладі продовжують діяти нові тимчасові правила відвідування дитячого садочка в період адаптивного карантину, продовженого до 31 грудня 2021 року. Наполегливо прошу  віднестися до них відповідально. Вихователі всіх вікових груп повідомляли батьків вихованців у групах Viber про забезпечення в повному обсязі необхідними дезінфікуючими та антисептичними засобами, безконтактними термометрами, бактерицидними лампами, тощо; про підготовку території та приміщень закладу до організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину, щоденне здійснення гігієнічної та санітарної обробки відповідно до діючих вимог. Правила роботи закладу в умовах адаптивного карантину висвітлено на сайті закладу та виставлено на кожному вході до приміщення. Як керівник закладу наполегливо прошу всіх учасників сьогоднішньої Viber – конференції в умовах адаптивного карантину дотримуватись ряду вимог:

 • освітній процес здійснювати з дотриманням протиепідемічних заходів з урахуванням рекомендацій МОН України та МОЗ України, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) та окремих рекомендацій міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, департаменту освіти міської ради;
 • прийом дітей до закладу здійснювати при умові представлення (у тому числі в електронному вигляді) довідки про відсутність контакту з інфекційними хворими;
 • не допускати до відвідування ЗДО дітей, які не отримали щеплення згідно календаря профілактичних щеплень, які мають хронічні захворювання.
  Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, я, керівник закладу дошкільної освіти №51 Цабак Людмила Петрівна, звітую перед Вами про свій персональний внесок у підвищення рівня освітнього процесу установи протягом літнього періоду 2021 навчального року. Звітування проводиться з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.
  У моєму звіті охоплюються такі питання:
 • організація освітнього процесу в закладі;
 • створення умов для варіативності дошкільної освіти та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних освітніх та здоров’язбережувальних технологій в освітній процес;
 • зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази установи;
 • залучення додаткових джерел фінансування садочка та їх раціональне використання;
 • забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;
 • соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників;
 • залучення педагогічної та батьківської громадськості ЗДО до співфінансування закладу та управління його діяльністю, співпраці з громадськими організаціями;
 • дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу.

    Педагогічний колектив нашого закладу втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні нормативно – законодавчі акти щодо функціонування дитячого садочка.  У зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти,  педагогічний колектив сформував свої власні пріоритети освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку. Відповідно до визначених планом роботи на 2021-2022 навчальний рік пріоритетів, робота колективу закладу була спрямована на індивідуалізацію освітнього процесу, підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної моделі виховання, соціалізацію дошкільників, що допомагало педагогам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечувати умови для росту її компетенції у відповідності з вимогами освітньої програми «Дитина» та парціальними програмами «Афлатот», «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», за якими працює наш заклад.  Велику увагу колектив приділяє загартовуючим процедурам, які проводяться педагогами на протязі всього року з поступовою зміною їх характеру, тривалості та дозування з врахуванням стану здоров’я, вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини. Розуміючи вплив родини на виховання дітей, педагоги закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до освітнього процесу групи та життя садочку.

На жаль, потребує покращення та удосконалення підвищення психолого-педагогічної культури батьків, пропаганда дошкільної освіти в соціумі, усебічне вивчення специфіки кожної сім’ї, індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців. З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів і підвищення їх фахової компетентності впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи – індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, педгодини і консультації, педчитання, тижні педагогічної майстерності, анкетування, працювали творчі групи тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність різних форм методичної роботи також підсилювалася впровадженням в них інтерактивних видів роботи: елементів дискусії, ділової гри, тренінгів, проблемних семінарів тощо. Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка.

Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2021-2022 навчальний рік, педагогічний колектив ставить перед собою такі завдання:

 • побудова освітнього процесу відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України;
 • систематичне проведення дидактичного тестування педагогів з метою підвищення рівня їх професійної компетентності;
 • охорона життя та зміцнення здоров’я дітей;
 • забезпечення інтелектуального, особистісного та фізичного розвитку дитини;
 • здійснення необхідної корекції відхилень в розвитку дитини;
 • взаємодія з сім’єю у вихованні дітей для забезпечення повноцінного розвитку дитини;
 • підвищення професійної майстерності вихователів на основі досягнень психолого-педагогічних наук, передового досвіду вихователів міста, вихователів свого закладу;
 • розвиток творчих та розумових здібностей дитини;
 • залучення дітей до загальнолюдських цінностей.

З метою запобігання нещасним випадкам та з метою охорони життя дошкільників на території дитячого садка додатково укріплено каруселі та гойдалки, висаджено квіти на клумбах на ігрових майданчиках. Під час підготовки до нового навчального року все обладнання на майданчиках було приведено в належний стан та виготовлено багато нового: пісочниці, столики та лавочки, елементи ландшафтного дизайну тощо.
Протягом року систематично здійснювалась медична робота: проводився щоденний медичний огляд дітей, використовувались нетрадиційні форми оздоровлення, проводилась санітарно-просвітницька робота з батьками вихованців, бесіди з працівниками дитячого садка з питань санітарних норм, проходила протиепідемічна робота, профілактичні щеплення дітям згідно графіка, контроль за харчуванням.  Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Таким чином контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО у 2020 – 2021 н. р. мав комплексний характер. Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят.

       Завдяки фінансуванню Вінницької міської ради, підтримці департаменту освіти Вінницької міської ради в умовах карантинних обмежень продовжується забезпечення нашого закладу дезинфекційними засобами та  засобами індивідуального захисту. Департаментом освіти Вінницької міської ради протягом 2020-2021 року обслуговувалася система фільтрів для очистки води; в травні придбано нову електричну плиту, в липні здійснено заміну манометрів та термометрів на тепловому пункті та заміну труби опалення діаметром 50 мм.

Фінансово – господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з річним планом. Працюючи в умовах карантину, коли бюджет міста не в змозі забезпечити комунальні заклади коштами, необхідними для ефективного розвитку закладів освіти, ми змушені користуватися допомогою батьків.

Дозвольте познайомити Вас з  нормативною базою щодо благодійництва:

 • Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 року № 531/97-ВР (із змінами)
 • Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17 серпня 1998 року № 1295 (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4серпня 2000 року № 1222 (із змінами)
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011 року №1/9-289

Відповідно до статті 37 «Фінансово-господарська діяльність закладів дошкільної освіти» Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти незалежно від форми власності можуть бути кошти:

засновника (засновників);

державного та місцевих бюджетів;

батьків або осіб, які їх замінюють;

добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

інші кошти, не заборонені законодавством.

Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 № 531/97-ВР (із змінами, далі Закон № 531/97) благодійниками можуть бути фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги.

Законом № 531/97 встановлено, що суб’єкти благодійництва можуть надавати благодійну допомогу у вигляді:

 • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 • подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
 • інших заходів, не заборонених законом.

Звітування про використання коштів в КЗ «ДНЗ № 51 ВМР»  проводиться на групових  батьківських зборах кожної групи, а також на загальних зборах колективу та громадськості.  При цьому наголошую, що функції щодо збору благодійних внесків та їх обґрунтованого використання покладаються на батьків — членів батьківських активів груп. Адміністрація закладу надає пропозиції щодо можливих напрямів їх використання.

Благодійна допомога у грошовій формі може надходити і на спеціальний рахунок закладу для благодійних коштів: UA 578201720314211001301062748.

Якщо благодійна допомога передається у вигляді майна, то таку допомогу оформлюють на основі отриманих первинних документів та оприбутковують до 25 числа кожного місяця.

За звітний період: червень 2021 року – жовтень 2021 року відповідно до рішення  батьківських активів  груп та завдяки благодійній допомозі батьків вихованців, спонсорів та небайдужих людей проведено:

 • відновлювальний ремонт групових приміщень, туалетної та роздягальної кімнат, встановлено жалюзі на вікна в групових приміщенннях груп раннього віку №1 та №2;
 • капітальний ремонт водопровідної та каналізаційної системи в туалетній кімнаті із заміною шкафчиків та підлогового покриття роздягальної кімнати в групах дошкільного віку №3 та №4;
 • капітальний ремонт групового приміщення із заміною ліжечок та підлогового покриття, встановленням жалюзі на вікна в групі дошкільного віку №5;
 • косметичний ремонт групового приміщення із заміною стільчиків групи дошкільного віку №6;
 • косметичний ремонт групового приміщення із частковою заміною ігрових меблів в групі дошкільного віку №7;
 • косметичний ремонт групового приміщення із заміною ліжечок та підлогового покриття в групі дошкільного віку №8;
 • капітальний ремонт каналізаційної системи харчоблоку та косметичний ремонт приміщення; косметичний ремонт погребів;
 • капітальний ремонт підлоги в медичному кабінеті: демонтування паркету, стяжка і настилання лінолеуму;
 • придбання нових ящиків для зберігання та поповнення спортивного інвентаря в музично-спортивну залу;
 • поточний ремонт коридору, сходових клітин, штукатурка сходів та фарбування вхідних груп;
 • ремонт та реставрація ігрового та спортивного обладнання на ігрових та спортивному майданчиках;
 • вирівнювання ландшафту території закладу.

Керівництво закладу разом з вихователями несе персональну відповідальність за збереження і охорону життя і здоров’я дітей, тому вони намагаються зробити все можливе, щоб вихованці установи знаходилися в комфортних умовах, в безпеці та чистоті.

Батьками новоприбулих дітей частково надаються будівельні матеріали, фарба, іграшки, посуд, столові прибори, канцелярські товари, тканина для пошиття постільної білизни, тощо.

Надана благодійна допомога була використана на:

 • створення безпечних умов перебування дітей в закладі;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
 • господарчі витрати, підтримку санітарного стану в садочку, функціонування харчоблоку, медичного блоку, пральні;
 • ремонтні роботи  та придбання матеріалів для ремонту;
 • зміцнення позитивного іміджу закладу, підтримку обдарованих дітей, творчих педагогів та батьків.

Від імені всіх працівників нашого закладу та здобувачів дошкільної освіти  висловлюю велику вдячність за розуміння потреб закладу всім батькам та працівникам комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №51 Вінницької міської ради». Хочу тавох висловити щиру вдячність небайдужим людям – спонсорам нашого комунального закладу, які долучились до проведення ремонтних робіт:

 • Зубко Григорію Івановичу – директору Житомирського заводу огороджувальних конструкцій;
 • Зубко Геннадію Івановичу – заступнику директора Житомирського заводу огороджувальних конструкцій;
 • Ільченко Олександру Івановичу – приватному підприємцю;
 • Погорелюку Максиму олеговичу – приватному підприємцю;
 • Тетяні та Джиму Лакрінг – моїм друзям – подружжю з Америки.

Їхня матеріальна підтримка — свідчення небайдужого ставлення цих людей до проблем дошкільників і  розуміння непересічної важливості дошкільного виховання, як першої сходинки освіти майбутніх громадян. Від усього серця бажаю нашим благодійникам здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку.

Шановні учасники сьогоднішньої конференції, батьки наших вихованців, я щиро бажаю насамперед міцного здоров’я вам та вашим рідним та близьким і прошу вас неухильно виконувати правила адаптивного карантину. Ми дуже сумуємо за Вами, на святкових ранках діткам не вистачає Ваших аплодисментів та  підтримки. З нетерпінням чекаємо закінчення пандемії та повернення батьків у заклад і просимо віднестись до тимчасових незручностей з розумінням.

Всі запитання, які Вас турбують, Ви можете задати своїм  вихователям у робочій гупі Viber або зателефонувати у садочок за номером адміністрації: 0432-61-20-13.

Завідувач КЗ  “ДНЗ № 51 ВМР”                                 Людмила ЦАБАК

 

 

 

 

Протягом 2019-2020 н.р. педагогічний колектив КЗ «ДНЗ №51 ВМР» працював, враховуючи такі ключові пріоритети змістового наповнення освітнього процесу:

 1. Розпочати вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.
  1. Підвищити екологічну свідомість і культуру у дошкільників. Розвивати сталі світоглядні орієнтири особистості.
  1. Формувати сенсорно-пізнавальну компетентність дітей раннього віку та дошкільників засобами умовно-символічних зображень, моделювання і технологій розвиваючих ігор.
  1. Продовжувати роботу з патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

Колектив закладу в організації навчально-виховного процесу керувався:

 1. Законом України «Про дошкільну освіту»;
 2. Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція);
 3. Освітньою програмою «Дитина» для дітей від 2 до 7 років.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття якісної дошкільної освіти.

Дошкільний навчальний заклад в 2019-2020 н.р. працював за інтелектуальним пріоритетним напрямком, який являється одним із головних завдань сучасної дошкільної освіти, оскільки є невід’ємною складовою формування індивідуальної активної особистості.

Методичним кабінетом ДНЗ проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття для педагогів. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі міського методичного кабінету.

Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ №51 підтверджується участю у міських конкурсах, виставках, методичних об’єднаннях для педагогів, майстер-класах.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами згідно штатного розпису. Працює в ДНЗ 42 особи. Педагогічний колектив складається з 20 працівників:

 • завідувач;
 • вихователь-методист;
 • 16 вихователів;
 • 2 музичних керівника.

Рівень майстерності педагогів достатньо високий.

Стаж педагогічної діяльності:

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ВАНО, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВУЗах. Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.

Освітній рівень педагогів:

Щороку в дитячому садку проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформлення документів. Педагоги один раз у п’ять років проходять курси підвищення кваліфікації при ВАНО та атестацію. У 2019-2020 н.р. чергову атестацію пройшли:

 • Музичний керівник Шімон О.М. – присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • Вихователь Заприлюк О.В. – присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • Вихователь Ільченко Т.Д. – присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії»;
 • Вихователь Бабюк О.П. – присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»;
 • Вихователь Шихова В.А. – присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»;
 • Вихователь Дорош С.В. – встановлення відповідності кваліфікаційної категорії «спеціаліст»;

Методичним кабінетом ДНЗ проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття для педагогів. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі міського методичного кабінету.

Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ №51 підтверджується участю у міських конкурсах, виставках, методичних об’єднаннях для педагогів, майстер-класах.

Відповідно річному плану роботи КЗ «ДНЗ №51 ВМР» протягом року були проведені 4 педагогічні ради:

Педрада №1. «Аналіз роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік та оздоровчий період. Завдання на новий 2019-2020 навчальний рік»

Педрада №2. «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного дошкілля»

Педрада №3. «Формування природничо-екологічної компетентності сучасного дошкільника»

Педрада (онлайн) №4. «Набуття сенсорно-пізнавальної компетенції дітей раннього віку та дошкільників засобами умовно-символічних зображень, моделювання і технологій розвиваючих ігор (педагогічна лабораторія)»

В рамках проведення педагогічних рад було проведено колективні перегляди для педагогів:

 • Вихователь Бабюк О.П. презентувала колективу тематичне заняття з національно-патріотичного виховання «Країн багато в світі є, у кожної життя своє, та серед них лише одна: це – Україна дорога»;
 • Вихователь Ільченко Т.Д. провела заняття з пріоритетом пошуково-дослідницької діяльності «Пустотлива хмаринка»;
 • Вихователь Дорош С.В. запросила колектив закладу на сюжетне заняття  з дітьми раннього віку з сенсорно-пізнавального розвитку в різних видах дитячої активності «На іменини до зайчика»;
 • Вихователь Шихова В.А. провела інтегроване заняття з формування екологічної культури особистості «Подорож краплинки».

З метою підвищення професійної компетентності педагогів в 2019-2020 н.р. проведено:

 1. Семінар-практикум щодо запровадження альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»
 2. Одноденний семінар-практикум «Разом до навчання через гру «LEGO».

Педагоги нашого садочка працювали над удосконаленням професійної творчості. Творча група працювала над темою «Організація предметно-розвивального середовища». Керівник групи вихователь Заприлюк О.В.

Для поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти реалізувались парціальні освітні програми:

 1. Малашевська І. А., Демидова С. К. «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (Музичний керівник Шімон О.М.)
 2. Єфименко М.М. «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (Вихователі молодшої групи №4 Білявська І.І., Ціпцюра М.А.)
 3. Лохвицька Л. В. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (Педагоги усіх вікових груп)

За творчої ініціативи педагогічного колективу в дошкільному закладі згідно з сучасними педагогічними вимогами впроваджуються інноваційні технології та новітні методики навчання і виховання. Педагоги групи раннього віку №2 Дорош С.В. і Власенко А.П. впроваджують в роботу з малюками методику Е.Шийко «Розвиток пізнавальної сфери дітей 3-го року життя». Вихователь Ільченко Т.Д. використовує в своїй роботі з дітьми раннього віку методику М.Монтесорі «Розвиток особистості дитини через моторну, сенсорну та інтелектуальну активність». Педагоги молодшої групи №3 Шихова В.А. і Мельник Г.А. протягом року апробовували методику С.Циганової «Формування зображувальних навичок дітей». Вихователі групи №4 Білявська І.І. та Ціпцюра М.А. впроваджують методику Л.Фесюкової «Розвиток уяви та мовлення дітей». Вихователі Донова Л.С. і Грицик Л.В. в своїй роботі використовують методику Л.Шульги «Розвиток творчих здібностей дітей на заняттях з малювання».

Протягом року працювали гуртки:

 • Група №3: Школа Sendplay «Пісок-чарівник» – керівники Шихова В.А., Мельник Г.А.
 • Група №4: Гурток паперопластики «Паперова казка» – керівник Білявська І.І.;
 • Група №5: Клуб розумників «Логіка для малят» – керівник Заприлюк О.В.;
 • Група №6: Клуб маленьких математиків «Академіка Всезнамуса» – керівники Бабюк О.П., Берченко Г.К.;
 • Група №7: Студія акторського мистецтва «Театральне віконечко» – керівники Брезицька І.М., Коломієць Н.В.;
 • Група №8: Гурток всезнайки «Дослідники-чомусики» – керівник Донова Л.С.;

В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року в закладі було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Методична робота під керівництвом вихователя-методиста, а саме консультації, семінари, педради, педагогічні години,  колективні перегляди, конкурси сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу та підвищенню фахової майстерності. Активна робота вихователів над самоосвітою мала позитивний вплив на зростання психолого-педагогічної цінності освітньо-виховних впливів на дошкільнят. Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності. У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників. Особлива увага приділялася розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. Програмові вимоги засвоїли всі вихованці, які відвідували дитячий садок протягом навчального року.

Відповідно до інформаційного вісника «Перспектива» на базі КЗ «ДНЗ №51 ВМР» відбулося методичне об’єднання музичних керівників ДНЗ міста Вінниця на тему «Всебічний гармонійний розвиток дошкільників засобами ігрової діяльності», майстер-клас переможця конкурсу професійної майстерності

«Вихователь року – 2018» на тему «Дивлюсь, досліджую, дію». Метою методичного об’єднання було ознайомлення музичних керівників із досвідом роботи музичного керівника Шімон О.М. з використання різних ігротехнік під час музичного розвитку доршкільника. Під час методичного об’єднання музичний керівник Шімон О.М. та вихователь Заприлюк О.В. провели музичний ігроленд «Мандрівка з пані Грайлін» з вихованцями старших груп №5,№7. Ольга Миколаївна провела інтерактивну гру «Музичний квест» з присутніми музичними керівниками. Також гості мали змогу взяти участь в ігровому майданчику «В ігри граємо – малюка забавляємо» з використанням авторських ігор-забавлянок музичного керівника О.Шімон.  

Колектив дошкільного закладу, наші вихованці та їх батьки протягом 2019-2020 н.р. приймали активну участь у міських заходах та конкурсах. У рамках проведення новорічно-різдвяної акції, відповідно до плану роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради на 2019 рік, з метою формування у дітей цілісного сприйняття прекрасного у мистецтві, виявлення яскравих індивідуальностей та обдарувань, здатності до творчого самовиявлення, розвитку художніх смаків вихованці старших груп взяли активну участь в міській виставці-конкурсі новорічних композицій «Зимова феєрія – 2019″, за що здобули перемогу з новорічною композицією «MouseTown або Господарі – 2020». Вихователь закладу Білявська І.І. подала авторський електронно-освітній ресурс «Звичаї і традиції народу» на міський конкурс «Кращий навчально-методичний посібник в рамках «Ярмарки фахових сподівань». Вихованці закладу взяли участь в онлайн-конкурсах серед вихованців закладу дошкільної освіти «День зі спорту починаємо» у рамках міського чемпіонату «Старти надій» та «Розмай дитячих талантів».

Аналіз роботи педагогічного колективу показав, що педагоги спрямували свою роботу на різнобічний, гармонійний розвиток дітей, на розвиток їх знань, вмінь та навичок. Вихователі вікових груп досягли засвоєння дітьми програмових знань, вмінь та навичок. Про це свідчать результати обстежень та підсумкові заняття, аналіз яких допоміг обрати шляхи подальшої роботи педагогічного колективу. Результативність освітньо-виховної роботи стала можливою завдяки особистісному зростанню кожного педагога, підвищення їх фахової майстерності. Поставлені перед педагогічним колективом завдання на навчальний рік були успішно реалізовані. Використання інтерактивних форм проведення педагогічних рад допомогло в процесі дискусій, ділових ігор, круглого столу, тренінгів проаналізувати якість педагогічних впливів, дати оцінку методам і прийомам, знайти найвпливовіші форми організації дітей в ігровій діяльності та спрямувати роботу кожного педагога на реалізацію освітнього процесу.

З метою виконання вимог програми та Базового компоненту дошкільної освіти встановлені партнерські стосунки з батьками, забезпечувалась їх участь у вирішенні проблем, пов’язаних з навчанням та вихованням дітей дошкільного віку, зі зміцненням матеріально-технічної бази закладу. Протягом навчального року вихователі не лише теоретично збагачували педагогічні знання батьків, а й проводили різні форми роботи з ними: практичний показ занять з різних розділів програми, Тижні відкритих дверей, консультації, зустрічі зі спеціалістами, батьківські збори, влаштовували проведення спільних трудових справ, різних конкурсів, анкетування та тестування. Колектив ДНЗ мав на меті знайти шляхи взаєморозуміння між сім’єю та дошкільним навчальним закладом, ознайомити батьків не лише з організацією педагогічної роботи з дітьми, але й із традиціями групи, дитячого садка, які мають виховний вплив на дитину. У ДНЗ діє сайт закладу та сторінка в соціальній мережі Фейсбук, які також вирішують завдання інформування батьків та громади про життя і перебіг подій в ДНЗ, а також створення позитивного іміджу ДНЗ. Це дає можливість надання консультативної допомоги батькам з різних питань через мережу Інтернет.

    Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого ДНЗ та школи. План спільних дій передбачає:

 1. Взаємне відвідування занять педагогами;
 2. Спільні батьківські збори.
 3. Педагогічні ради за участю педагогів школи та дитсадка;
 4. Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах;
 5. Взаємовідвідування педагогів ДНЗ уроків та вчителями занять;
 6. Проведення екскурсій до школи, участь дітей в уроках.

З цією метою вихованці дитячого садка побували на уроках НУШ, в шкільній бібліотеці та спортивній залі, приймали активну участь під час перебування на уроках. Оцінка вчителями роботи дітей ДНЗ досить висока.

Протягом року були проведені розваги народознавчого змісту «Веселий ярмарок», «Свято Миколая», «Різдвяна коляда», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Стрітення» та інші, де діти вправлялись і отримували практичні знання про звичаї та традиції українського народу.

В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року в закладі було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Методична робота під керівництвом вихователя-методиста, а саме консультації, семінари, педради, педагогічні години,  колективні перегляди, конкурси сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу та підвищенню фахової майстерності. Активна робота вихователів над самоосвітою мала позитивний вплив на зростання психолого-педагогічної цінності освітньо-виховних впливів на дошкільнят. Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності. У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників. Особлива увага приділялася розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. Програмові вимоги засвоїли всі вихованці, які відвідували дитячий садок протягом навчального року.

В цьому році до школи іде 60 дітей. З них з високим рівнем підготовки – 28 дітей, з достатнім – 22, з середнім – 10. Немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими. У них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи, добре розвинене логічне мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слова. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, більше 50% дітей вільно читає, інші діти мають навички поскладового читання.

Зважаючи на те, що головними пріоритетами дошкільної освіти є виховання здорової та компетентної особистості,  у закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів, першочерговим завданням яких є формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.  Результати оздоровлення дітей в умовах закладу дають позитивні зміни в зміцненні здоров’я малят. За паспортом здоров’я відповідно до груп здоров’я відстежується значне поліпшення здоров’я дітей щодо діагнозів та зменшення гострої простудної захворюваності по групах.

У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядались питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в ДНЗ.

Варто  відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванні особистості дитини щодо ефективного впровадження Програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні».

Постійно в ДНЗ проводиться прийом громадян з особистих питань діяльності навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання, викладені батьками, батьківським комітетом.

Організація харчування в умовах ДНЗ вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації ДНЗ. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною, методичною службами, шеф-кухарем, завідуючою), дане питання заслуховується на виробничих нарадах та нарадах при завідуючій. Організація харчування в ДНЗ забезпечується, безпосередньо, працівниками харчоблоку та медичною сестрою. Цією категорією працівників заклад укомплектований 100%.  Продукти харчування та продовольча сировина постачається централізовано, постачальники  були визначені рі­шенням тендерного комітету. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медичною сестрою ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконан­ня норм харчування проводиться щомісячно і  показує, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється майже наближено до норм.

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. Поліпшилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території дитячого садка.

Під час підготовки до літнього оздоровлення все обладнання на майданчиках приведено в належний стан. Окрім того, ведеться робота по виготовленню нестандартного обладнання на майданчиках із вторинної сировини та покидькового матеріалу.

З метою запобігання нещасних випадків та з метою охорони життя дошкільників на території дитячого садка постійно проводиться контроль за станом спортивного та  ігрового обладнання.

 Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час освітньо-виховного процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, зборах. 

    Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, бути сприятливими до новацій і творчості, вдалося зробити педагогічний процес продуктивним та цікавим для дошкільнят.

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ №51 за 2019-2020 навчальний рік можна відзначити як достатній.

Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.